Grafika przedstawiająca postać kaszlącego człowieka i jarzący się stan zapalny w jego płucach.

Nowotwór płuc – przyczyny, objawy, rokowanie, leczenie

Medycyna gru 19, 2023 Brak komentarzy

Nowotwór płuc to jedna z najpowszechniejszych przyczyn zgonów na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia, to druga najczęstsza przyczyna zgonów z powodu nowotworów, jednak nadal mało mówi się o tej chorobie. W tym artykule będą omówione przyczyny, objawy, rokowanie i leczenie nowotworu płuc. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej na temat tej choroby.

Czym jest nowotwór płuc?

Nowotwór płuc to choroba występująca w obrębie układu oddechowego organizmu. Do powstawania zmienionych chorobowo komórek nabłonkowych i ich pochodnych, przyczyniają się w dużej mierze czynniki zewnętrzne. Nowotwór może obejmować sam nabłonek płuc, ale w bardziej zaawansowanym stadium może zajmować też inne tkanki. Jego objawy, w zależności od rodzaju i stadium choroby, są różne, ale zazwyczaj wiążą się z cięższym oddychaniem, dusznościami oraz niepokojącymi bólami w klatce piersiowej. W niektórych przypadkach, na skutek spadku wydolności płuc, pojawiają się również inne, bardziej ogólne symptomy takie jak senność, zawroty głowy, zmiany skórne czy trudności w wykonywaniu nawet prostych czynności.

Jakie są przyczyny nowotworu płuc?

Nowotwór płuc jest poważnym schorzeniem, na które wciąż są narażone osoby na całym świecie. Zmiany mają postać licznych guzów, które można znaleźć tkankach układu oddechowego. Kluczowe przyczyny tego nowotworu to przede wszystkim palenie tytoniu oraz narażenie na dym i zanieczyszczenia powietrza. Inne czynniki obejmują również ekspozycję na cząsteczki azbestu, narażenie na środki chemiczne, takie jak farby i rozpuszczalniki, a nawet promieniowanie jonizujące. Negatywne skutki wywołane paleniem tytoniu są szczególnie niebezpieczne, ponieważ przyczyniają się one do powstawania nowotworów u osób w każdym wieku. W związku z tym wielu lekarzy zaleca regularne badania profilaktyczne, aby wcześnie wykrywać niepokojące objawy i zapobiegać rozwojowi nowotworu.

Jak długo się żyje z nowotworem płuc?

Rak płuc jest jedną z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych chorób nowotworowych. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgonu na całym świecie. Większość ludzi z niedawno zdiagnozowanym nowotworem płuc wielu chce wiedzieć, jak rokuje ta choroba. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna i zależna od wielu czynników, takich jak: wiek pacjenta, obecna choroba współistniejąca, wczesna diagnostyka i dostępne opcje leczenia.

Badania pokazują, że średni czas przeżycia ludzi ze stwierdzoną chorobą nowotworową płuc różni się w dużym stopniu w zależności od etapu wykrycia. Osoby zdiagnozowane w stadium trzecim, które mają przerzuty i złośliwy typ nowotworu, mają w przeciętnym przypadku nie więcej około 20% – 35% szans na przeżycie pięcioletnie. W przypadku ludzi, u których rozpoznanie postawiono wcześniej, przeżywalność wynosi około 50% – 70%. Niestety, wielu zgłaszających się pacjentów diagnozowanych jest w czwartym stadium, w którym przeżywalność pięcioletnia wynosi często kilka procent.

Oprócz czasu postawienia diagnozy bardzo istotnym czynnikiem przy określaniu, jak długo dana osoba może sobie radzić z chorobą, jest rodzaj nowotworu. Z punktu widzenia perspektyw leczenia, ważne jest, by skoncentrować się na wczesnym wykrywaniu i dostępnych opcjach leczenia, aby zmaksymalizować szanse przeżycia. Wielu pacjentów z nowotworami płuc, zwłaszcza z rozpoznaniem na początku choroby, cieszy się jeszcze wieloma latami życia.

Jak wygląda leczenie nowotworu płuc?

Standardowe leczenie nowotworu płuc jest złożonym procesem, obejmującym szereg opcji terapeutycznych. W praktyce lekarze korzystają z trzech podstawowych metod: leczenia chirurgicznego, leczenia chemioterapią oraz radioterapii. Obecnie obiecującą formę leczenia raka płuc stanowi także terapia celowana molekularnie. Choć terapia skojarzona z wykorzystaniem kilku metod jest najczęściej polecana, wybór terapii zależy od niektórych czynników, takich jak choroby współistniejące, stopień zaawansowania nowotworu, stan pacjenta i jego wiek.

Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu guza płucnego oraz części okolicznych tkanek. Rodzaj operacji zależy od miejsca zlokalizowania guza; w niektórych ciężkich przypadkach raka płuc, chirurg może nawet usunąć całe płuco. Chemo- i radioterapia są stosowane jako terapia wspomagająca, w celu zmniejszenia rozmiarów guza lub po operacji, aby zahamować jego rozwój. Większość leków stosowanych w chemioterapii i radioterapii jest podawana przez wkłucie dożylne. Terapia celowana polega na stosowaniu leków, które działają na poziomie molekularnym- wpływając na mechanizmy odpowiedzialne za wzrost i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. W każdym przypadku, po opracowaniu planu leczenia lekarz omawia z pacjentem optymalny schemat terapii.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *