Wydanie dokumentacji medycznej pacjentowi; na zdjęciu dokumentacja medyczna, a na niej stetoskop.

Wydanie dokumentacji medycznej pacjentowi

Medycyna lut 17, 2023 Brak komentarzy

W dzisiejszych czasach dostęp do pełnej dokumentacji medycznej jest bardzo ważny dla pacjenta. Jednakże nie każdy wie, jakie dokumenty można otrzymać, jakie są warunki wydania dokumentacji medycznej oraz kiedy lekarz może odmówić udostępnienia takich informacji. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań związanych z wydaniem dokumentacji medycznej.

Co to jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna to zbiór informacji na temat pacjenta, jakie zgromadził lekarz prowadzący, pielęgniarka lub inny pracownik medyczny w czasie hospitalizacji lub podczas wizyt w przychodni. Zawiera ona między innymi:

 • wyniki badań
 • opisy przebiegu choroby
 • wypisy ze szpitala
 • skierowania na badania
 • wytyczne dotyczące leczenia
 • karty szczepień

Dokumentacja medyczna jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na śledzenie historii choroby pacjenta i jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Kto ma prawo do wydania dokumentacji medycznej?

Prawo do wydania dokumentacji medycznej mają pacjenci, którzy podpisali zgodę na udostępnienie swoich danych. W przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia prawa te przysługują rodzicom lub opiekunom prawnym. Osoby zmarłe mogą mieć wydane dokumenty medyczne przez najbliższą rodzinę lub osoby upoważnione do tego przez sąd.

Wydanie dokumentacji medycznej jest możliwe po złożeniu wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej, w którym określa się, jakie dokumenty są potrzebne oraz na jakie cele mają być wykorzystane. W przypadku wniosków elektronicznych konieczne jest posiadanie kwalifikowanego certyfikatu.

Jakie dokumenty można otrzymać?

Pacjent ma prawo do uzyskania kopii całej dokumentacji medycznej, lub jej części, dotyczącej konkretnej choroby lub okres leczniczy. W przypadku braku możliwości wydania oryginału dokumentacji medycznej pacjent może otrzymać jej kopię. Wśród dokumentów, które pacjent może otrzymać są między innymi:

 • skierowania na badania i do specjalistów;
 • wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i diagnostycznych;
 • protokoły badań;
 • karty informacyjne pacjenta;
 • wytyczne terapeutyczne;
 • wypisy ze szpitala.

Wydanie dokumentacji medycznej powinno odbywać się w terminie 14 dni od złożenia wniosku, jednakże w przypadku skomplikowanej dokumentacji termin ten może zostać przedłużony do 30 dni. Jeśli dokumentacja medyczna zawiera informacje, które mogą szkodzić zdrowiu pacjenta lub innej osoby, lekarz może odmówić wydania takiej dokumentacji.

Jakie są ograniczenia w wydawaniu dokumentacji medycznej?

Nie wszystkie dokumenty medyczne mogą być udostępnione pacjentowi. Do dokumentów, które nie podlegają wydaniu, należą między innymi:

 • informacje o stanie zdrowia, które mogą zaszkodzić pacjentowi lub innym osobom
 • informacje o innych osobach, które nie wyraziły zgody na udostępnienie swoich danych
 • notatki własne lekarza
 • dokumentacja medyczna, której wydanie naruszałoby tajemnicę zawodową lekarza lub innej osoby zajmującej się pacjentem

Ponadto lekarz może odmówić wydania dokumentacji medycznej, jeśli stwierdzi, że może to zaszkodzić zdrowiu pacjenta lub innej osoby.

Jakie są koszty wydania dokumentacji medycznej?

Wydanie dokumentacji medycznej powinno być bezpłatne dla pacjenta, jednakże w niektórych przypadkach pobierane są opłaty. Koszty wydania dokumentacji medycznej mogą wynikać z kosztów reprodukcji, tzn. kserowania lub drukowania dokumentów.

Jeśli pacjent nie może sobie pozwolić na poniesienie kosztów, w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego sytuacją materialną, może wystąpić o zwolnienie z opłat. W takim przypadku musi on złożyć wniosek o zwolnienie z opłat wraz z dokumentami potwierdzającymi swoją sytuację materialną.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *