Dr hab. Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki „Szybka ścieżka
dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”. Pani Doktor otrzymała
finansowanie na projekt „Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko
koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego
»Spike« prowadzące do eliminacji efektu ADE” w wysokości prawie
miliona złotych.

Powered by WPeMatico