MZ w sprawie zmian w konkursach na świadczenia zdrowotne

Resort zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz... czytaj dalej