W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Wydział
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ponownie wsparł podjęte już
wcześniej przez władze Uczelni działania w zakresie szybkiego
wykrywania zakażeń, przekazując wysokospecjalistyczną aparaturę w
postaci termocyklera Light Cycler 480 II do 7. Szpitala Marynarki
Wojennej w Gdańsku.

Powered by WPeMatico