Syndrom oka biurowego czy syndrom widzenia komputerowego, z ang.
Computer Vision Syndrome CVS, to zespoły objawów wywołanych
wydłużoną (ponad 2 godziny dziennie w przypadku braku przerw) pracą
przed monitorem komputerowym, tabletem, smartphonem, czy innym
urządzeniem cyfrowym w klimatyzowanych oświetlonych światłem
sztucznym pomieszczeniach. Syndrom ten wg. badań dotyczyć może
nawet 80% pracowników biurowych spędzających wiele godzin przed
monitorem komputerów i jest bardziej nasilony u osób z niepełną
korekcją oraz nieskorygowaną wadą wzroku.

Powered by WPeMatico