Wyniki randomizowanego badania fazy III A091105 obejmujacego pacjentów z guzami desmoidalnymi (desmoid tumor, DT) lub agresywną fibromatozą (deep fibromatosis, DF), pokazują, że tosylan sorafenibu wydłuża czas przeżycia wolny od progesji choroby w porównaniu z placebo.

Powered by WPeMatico