Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Uniwersytetowi
Gdańskiemu kolejny patent: na wynalazek pt.
„2-izotiocyjanianoetylobenzen do zastosowania w leczeniu choroby
Huntingtona”. Dzięki niemu w przyszłości możliwe będzie opracowanie
pierwszego leku na tę chorobę, który będzie minimalizował jej
przyczynę, a nie jedynie łagodził jej objawy.

Powered by WPeMatico