W Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Instytutu Medycyny
Weterynaryjnej SGGW w Warszawie przeprowadzane są badania dotyczace
bezpieczeństwa stoswania aparatu Ventil, opracowanego w Instytucie
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN przez
zespół prof. M. Darowskiego. Jest to urządzenie, ktore umożliwia
niezależną wentylację obu płuc pacjenta wymagającego intensywnej
opieki medycznej. W związku z ograniczeniami systemu lecznictwa i w
sytuacji kryzysowej urządzenie to może zostać użyte do jednoczesnej
wentylacji dwóch pacjentów. To szczególnie ważne w obliczu obecnej
pandemii.

Powered by WPeMatico