Jak wynika z raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”, opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, miejsce zamieszkania nie jest obojętne dla długości życia.

Powered by WPeMatico