Przepuklina jest to patologiczne uwypuklenie jamy ciała przez otwór w jego powłokach, spowodowane przemieszczeniem się części narządu poza jamę w miejscach słabszych, mniej opornych. Najogólniej dzieli się je na przepukliny zewnętrzne, gdy przepuklina znajduje się w tkankach podskórnych lub przepukliny wewnętrzne, gdy przemieszczenie następuje do sąsiedniego narządu. Przepukliny wymagają interwencji chirurgicznej, gdy dochodzi do tzw. zadzierzgnięcia, ponieważ może to prowadzić do martwicy przemieszczonego fragmentu oraz do groźnych powikłań.

Powered by WPeMatico