Wciąż nie mamy Narodowego Programu Diagnostyki i Leczenia SM, który opisywałby algorytm postępowania w przypadku diagnostyki i leczenia chorych ze stwardnieniem rozsianym – mówi prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku GUMed.

Powered by WPeMatico