Uniwersytet Gdański podpisał dwie umowy licencyjne z firmą NANOSCI
Sp. z o.o. – podmiotem powstałym w celu komercjalizacji wynalazków,
których twórcami jest zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr
hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii
Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.  NANOSCI
wykorzysta licencję do opracowania urządzeń pracujących w układach
klimatyzacji, oczyszczających powietrze z patogenów w tym
SARS-CoV-2. Misją firmy jest uczynienie środków transportu i miejsc
pracy bezpiecznymi dla podróżnych i pracowników.

Powered by WPeMatico