Dr Łukasz Rąbalski z Uniwersytetu Gdańskiego jako pierwszy w Polsce
uzyskał pełną sekwencję genetyczną koronawirusa SARS-CoV-2,
wyizolowanego bezpośrednio od polskiego pacjenta i opublikował ją w
globalnej bazie danych GISAID. Uzyskane dane pozwolą naukowcom z
całego świata brać pod uwagę Polskę w swoich badaniach związanych z
epidemiologią choroby COVID-19. Jest to ważny wkład w poznanie
ewolucji molekularnej wirusa i w przyszłości może się przyczynić do
wytypowania szczepionki oraz leków.

Powered by WPeMatico