W wielu krajach europejskich zawody pomocnicze są wykorzystywane w opiece zdrowotnej na dużo większą skalę niż w Polsce, co umożliwia personelowi medycznemu realizowanie swoich podstawowych obowiązków, jakimi są czynności specjalistyczne medyczne i edukacyjne. Jest to ważne, zwłaszcza przy tak dramatycznej sytuacji w zawodzie jak ta, która ma miejsce w Polsce.

Powered by WPeMatico