Czy sztuczna inteligencja (SI) może wesprzeć spersonalizowane
leczenie? Na Uniwersytecie Gdańskim, w ramach programu Horyzont
2020, realizowany jest nowy projekt, pt.: „Knowledge At the Tip of
Your fingers: Clinical Knowledge for Humanity” (KATY), który
podejmuje to wyzwanie. Wykorzystując system medycyny
personalizowanej wspomagany przez sztuczną inteligencję projekt
wesprze lekarzy w procesie decyzyjnym podczas leczenia raka nerki.
Projekt finansowany jest ze środków UE kwotą blisko 8,5 mln euro, z
czego budżet dla UG wynosi niemal 650 tys. euro.

Powered by WPeMatico