SensiTive Recognition of Individual DNA Ends (STRIDE) to opracowana
przez naukowców z UJ metoda, która w zamyśle twórców ma być nie
tylko swoistym „papierkiem lakmusowym” pozwalającym wskazywać
uszkodzenia w łańcuchu DNA, ale także precyzyjnie określać miejsce,
w którym doszło do pęknięcia w kodzie genetycznym.

Powered by WPeMatico