Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Powered by WPeMatico