Dotychczas umowę bez przeprowadzania weryfikacji szpital mógł zawierać z NFZ jedynie w szczególnych sytuacjach, tzn. gdy istniało ryzyko braku zabezpieczenia danych świadczeń zdrowotnych. Jeżeli wejdą w życie przepisy, które znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, możliwości zawarcia umowy z oferentem bez weryfikacji może być więcej.

Powered by WPeMatico