Wykształcenie:

  • 2016- obecnie studia doktoranckie na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy z dziedziny Nauk o Zdrowiu, Katedra Chirurgii Onkologicznej;
  • 2014–2016 studia magisterskie na kierunku dietetyka na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, tytuł pracy mgr: „Ocena stężenia hepcydyny w surowicy krwi pacjentów zakwalifikowanych do chirurgicznego leczenia otyłości”;
  • 2011-2014 studia licencjackie na kierunku dietetyka w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, tytuł pracy lic: „Zastosowanie kwasów omega 3 w żywieniu immunomodulacyjnym”.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach i konferencjach:

  • wystąpienie „Niedożywienie u chorych z nowotworami przewodu pokarmowego” na konferencji ” XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” IX 2016;
  • współautor nagrodzonego plakatu pt. „Jakie znaczenie kliniczne ma lokalizacja guza u chorych z resekcyjnym zaawansowanym rakiem odbytnicy? na konferencji ” XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” IX 2016;
  • konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie w onkologii” IV 2016;
  • kurs ”Celiakia i pierwotna nietolerancja laktozy w praktyce dietetyka” I 2015;
  • warsztaty „ Możliwości terapeutyczne w zagrażającym niedożywieniu o różnorodnej etiologii” Bydgoszcz, II 2014;
  • kurs „Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych” Gdynia, IV 2014;
  • szkolenie „Żywienie i suplementacja w sportach wytrzymałościowych” Bydgoszcz, X 2012.

Powered by WPeMatico