Realizacja grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pt.
“Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji”
REGENNOVA przyniosła dwie decyzje Urzędu Patentowego RP o
przyznaniu patentów dla naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu
Gdańskiego. Pierwszy związany jest z opracowaniem substancji
poprawiającej gojenie się ran, drugi z opracowaniem substancji
stymulującej regenerację chrząstki.

Powered by WPeMatico