W związku z otrzymaniem licznych uwag do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, przekazanych do Ministerstwa Zdrowia w ramach uzgodnień i konsultacji publicznych uprzejmie zapraszam na konferencję uzgodnieniową dotyczącą omówienia ww. projektu, która odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. o godzinie 09:00, w… Czytaj dalej