Na udzielenie świadczeń onkologicznych pacjenci oczekują średnio o 1,3 tygodnia dłużej w stosunku do danych zebranych w styczniu 2015 roku – na samym początku wprowadzenia pakietu onkologicznego. Fundacja Watch Health Care zaprezentowała najnowszy raport o dostępności do świadczeń onkologicznych