Do roku 2050 z powodu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe może potencjalnie umierać jedna osoba co trzy sekundy, a zjawisko to może stać się częstszą przyczyną zgonów niż rak – informują unijni komisarze przy okazji przypadającego 15 listopada 10. Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

Powered by WPeMatico