W przeciwieństwie do agencji Standard & Poor’s, agencja Fitch okazała się "bardziej wyrozumiała" dla naszego kraju i postanowiła utrzymać dotychczasowy poziom ratingu dla długoterminowego zadłużenia w walutach obcych na poziomie A-.