Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG oraz dr Alicja Chmielewska
z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymały dodatkowe finansowanie na
badania związane z COVID-19. Projekty badaczek znalazły się wśród
14 pozytywnie ocenionych wniosków przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej, w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, na które łącznie przeznaczono prawie 15 mln
zł.

Powered by WPeMatico