Akt transportowy to kwestionariusz, w jakim zawarte są sumaryczne informacje na temat przewożonego inwentarza, inaczej aktywów materialnych, które są przewożone. Dodatkowo na liście tym wydrukowane są takie wytyczne jak adres docelowy, dane nadawcy, potrzebne numery zlecenia, sort przewożonego towaru plus jego liczebność. Dokument transportowy jest dokumentem, na bazie którego straż celna ma uprawnienie pobrać adekwatną opłatę przewozową, słowem oclić przewóz. List ten bywa wykorzystywany w przewozie morskim, kontynentalnym i lotniczym. (Jego uzupełniony przykład można zobaczyć tutaj: przeprowadzki jelenia góra – strona wwww)

Calutkie powyżej przytoczone informacje znajdują się w standardowym, krajowym dokumencie transportowym. Na tym dokumencie, tylko międzynarodowym obligatoryjnych informacji jest dużo więcej i należą do nich: miasto oraz data wystawienia dokumentu, dane o adresie nadającego, odbierającego dodatkowo przewoźnika, miejsce przewozu dodatkowo planowana godzina doręczenia, wzmianka dotycząca charakteru towaru, liczba dostarczanego mienia, waga towaru i nieodzowne świadectwo, iż transport jest zgodny z dekretami Umowy o zagranicznym transporcie wytworów.

Formularz jakim jest dokument przewozowy bynajmniej nie jedynie jest potrzebny dla spedytora, ale także funkcjonariuszom celnym oraz nadawcy. Wszystko z tego powodu, iż obejmuje szereg obowiązujących danych dotyczących przejazdu oraz ładunku. Dzięki posiadaniu aktu transportowego jest możliwość uwierzytelnić zawarcie umowy między stronami – nadawcą, a spedytorem. Zawdzięczając aktowi obie strony kooperujące razem mają asekurację, iż paczka zostanie dostarczona na wyliczonych przez nich wcześniej warunkach. Ponadto jest to dokument, jaki wykorzystany ma prawo zostać w momencie wystąpienia o odszkodowanie z powodu zniszczenia przesyłki oraz zmienienia jej wyglądu pierwotnego.

Pozostałymi rzeczami, jakie mogą zostać ujęte w dokumencie przewozowym są na przykład wytyczne o przeładunku podczas transportu. Ponadto znaleźć potrafią się na nim informacje na temat kwot wydanych przez nadawcę paczki.

Zważając, iż akt przewozowy występuje w formie papierowej powinno się przed wysłaniem przesyłki stworzyć jego odbitkę na okoliczność zagubienia lub grabieży w trakcie transportu. Idealnie spełni się podczas tej sytuacji odbitka, skan czy zdjęcie.

Akt transportowy to niezbędny akt, zatem też zawsze powinniśmy o nim myśleć, jeżeli planujemy nadać cokolwiek przy pomocy firmy transportowej.