Szpitale przestaną być przedsiębiorstwami, a staną się zakładami leczniczymi. Co to oznacza? Zamiast swobody działalności — ściślejszy nadzór i kontrolę. Dodane zostaną obowiązki sprawozdawcze, ale zniesione będzie kilka innych, z ubezpieczeniem od zdarzeń medycznych na czele. Ekspresowy proces legislacyjny wskazuje, że omawiane zmiany mogą wejść w życie już w lipcu.