Jak wynika z badań Fundacji STOMAlife, 83 proc. lekarzy chirurgów kieruje pacjentów po wyłonieniu stomii pod opiekę pielęgniarki stomijnej. Chorzy skarżą się na brak specjalistycznych poradni. Prowadzenie punktów konsultacyjnych leży wyłącznie po stronie organizacji pozarządowych, których zasoby są ograniczone.