– Immunoterapię oceniamy na takich samych zasadach, jak wszystkie terapie, które do nas trafiają. Bierzemy pod uwagę m.in. ich skuteczność kliniczną, która powinna być odpowiednio udowodniona – mówiła Aneta Lipińska, p.o. kierownika Działu Analiz i Strategii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podczas debaty dotyczącej immunoonkologii (Warszawa, 16 lutego 2018 r.)*.

Powered by WPeMatico