Instytut Europy Środkowej (Central European Institute, CEI) działa w ramach Uniwersytetu Quinnipiac w stanie Connecticut. Jego misją jest wzmacnianie związków między Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Środkowej w trzech głównych obszarach: akademickim, kulturowym i biznesowym. Od 2008 roku pod patronatem CEI działa Katedra Węgierska (tzw. Hungarian Chair), a od 2014 roku działa tu Katedra Polska tzw. Polish Chair.