Stan Iowa rozpoczyna w poniedziałek długi proces prawyborów, w którym Demokraci i Republikanie wyłonią kandydatów na prezydenta USA. Popularność Donalda Trumpa i Berniego Sandersa odzwierciedla niezadowolenie Amerykanów z partyjnych elit i sytuacji w kraju.